art.nr Int/M0004

InterSystem palleteringssystem Compact Max

En videreutvikling av grunnmaskinen. Kontinuerlig vending av produktene og doble innmatingsfelt muliggjør høy kapasitet og beholder plasseffektiviteten.

InterSystem palleteringssystem Compact Max

Produktbeskrivelse

Den nåværende trenden er for produksjonslinjer med høyere produktflyt, og for å imøtekomme disse kravene tilbyr vi ComPact Max.

  • Høykapasitets palletering for håndtering av produktflyt på mellom 30–70 produkter/minutt med høye krav til skånsom håndtering av produktet.
  • ComPact Max bygger på erfaringen fra vår grunnmaskin, men oppnår høyere kapasitet gjennom to innmatingslinjer, kontinuerlig vendeenhet og en ny innmatingsenhet.
  • Maskinen er fremdeles plasseffektiv og brukervennlig.


Les mer om palleteringssystem compact max


Tekniske spesifikasjoner

Produsent Intersystem
Modell Compact Max